Leerkracht worstelt met verborgen armoede in klas
04/04/2018 | . |

Leerkracht worstelt met verborgen armoede in klas

In Nederland leeft één op de acht kinderen onder de armoedegrens. Leerkrachten in het basisonderwijs zien de ernst daarvan in, maar blijken in de praktijk grote moeite te hebben de omvang van armoede in de klas te duiden en te signaleren. Maar liefst 80 procent van de leerkrachten meent dat een kind dat in armoede opgroeit minder kans heeft om een hoger opleidingsniveau te bereiken dan andere kinderen. Dit blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Jeugdeducatiefonds, Stichting Kinderpostzegels en ABN AMRO.

Leerkrachten onderkennen de ernstige situatie rond kinderen die onder de armoedegrens leven. Zeven op de tien leerkrachten (71 procent) zeggen echter grote moeite te hebben om armoede in hun klas te signaleren en zijn daardoor niet in staat om te anticiperen. 84 procent van de leerkrachten denkt armoede beter te kunnen signaleren als er een goede band is met de ouders. Dat blijkt in de praktijk lastig, want 81 procent van de leerkrachten geeft aan dat ouders hen vaak niet in vertrouwen nemen over hun armoede.

Taak voor gemeente en zichzelf

Verreweg de meeste leerkrachten (90 procent) vinden dat de gemeente veel meer kan doen bij het bestrijden van de gevolgen van armoede. Maar zij zien ook een taak voor zichzelf, in samenwerking met schoolbesturen. Denk daarbij aan de signaalfunctie en het doorverwijzen, maar ook het creëren van een veilige, vertrouwde en stimulerende omgeving voor kinderen.

Wat verder blijkt uit het onderzoek:

  • Scholen kunnen kinderen in armoede helpen door samenwerkingen aan te gaan met bedrijven en door activiteiten te organiseren (65 procent)
  • Er zijn volgens leerkrachten te veel verschillende partijen betrokken bij bestrijden van de gevolgen van armoede onder kinderen (61 procent)
  • De leerkracht heeft te weinig tijd om kinderen in armoede goed te kunnen helpen (57 procent)