Doe een aanvraag

Wil jij namens jouw basisschool in de regio Eindhoven, een aanvraag indienen voor de vergoeding van de vervoerskosten van jullie schoolreisje? Vul dan de aanvraag voor een tegemoetkoming in de vervoerskosten in.

Hoogte van de hulp

Een bijdrage vanuit de Stichting Zevenmijlslaarzen is altijd een gift. Er geldt geen maximumbedrag voor het indienen van een aanvraag. Wel wordt er gekeken naar wat er nodig is om een activiteit uit te kunnen voeren. Ook houdt de stichting rekening met een juiste spreiding van haar financiële steun. Dit om zoveel mogelijk kinderen in de regio te bereiken. De Stichting Zevenmijlslaarzen behoudt zichzelf altijd het recht voor om dat bedrag wat zij reëel acht, toe te kennen.

De voorwaarden

Met de Stichting Zevenmijlslaarzen willen we zoveel mogelijk kinderen in de regio Eindhoven die een dagje weg kunnen gebruiken, bereiken. Daarom hebben we een paar voorwaarden opgesteld waar je aanvraag aan moet voldoen.

Je kunt een beroep doen op de Stichting Zevenmijlslaarzen wanneer:

  • Je werkzaam bent op een basisschool in de regio Eindhoven
  • Er een motivatie is bijgevoegd.
  • Het schoolreisje binnen nu en 12 maanden plaatsvindt.

Kan je school aan deze voorwaarden voldoen? Mail dan je aanvraag met toelichting naar info@zevenmijls-laarzen.nl.  Vul dan bovenstaand aanvraagformulier in.